Жаңа құрылыс
Негізгі даярлық факультеті

Факультеттің құрамына «Жалпыға бірдей міндетті  оқу пәндері», «Спорт және дене шынықтыру»және университеттің спорт клубы кіреді. Факультет 2014 жылдың сәуір айындақұрылған. Оны құрудың қажеттілігі «Нархоз Университеті» АҚ жаңа  стратегиясын жүзеге асырумен және студенттергебағдарланған білім беру принциптерін енгізуге байланысты. Факультеттіңіс-әрекеттері шеңберінде әрбір студентке тәжірибелі ментордың тәлімгерлігіне иеболып, келешекте білім алу траекториясын айқындау және қоғамдық пен ғылымисалада  анықтау мақсатында GRIT-тесттенөту мүмкіндігі берілген. Негізгі даярлық факультетінде 1-ші курстың (орта білім негізінде) студенттері оқиды.Білім алу формасы – күндізгі және кешкі. Білім алу қазақ, орыс және ағылшынтілдерінде оқу жүзеге асырылады. Студенттердің негізгі контингенті Қазақстан Республикасынан,сонымен қатар таяу және шалғай шетелдерден: Ресей, Украина, Өзбекстан,Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан, Қытай, Ауғанстан елдерінен. Негізгідаярлық  факультетінде білім алу кезіндестуденттер жалпыға бірдей міндетті  оқу пәндердіоқиды, олар кәсіби білімнің негізін берік қалыптастырады.