Жаңа құрылыс
Стратегия

«Нархоз Университеті» АҚ даму стратегиясы жылдам өзгеретін білім беру ортасына шақырып, соған бейімделумен құрылған. Стратегияны енгізу білім беру саласында және қызмет көрсету саласында пайда болатын жаңа тенденциялар мен маңызды өзгерістерге байланысты үш жылға арналған.

Нархоз ұжымы мен топ-менеджерлері былтырғы жылға қарағанда биыл жоғары деңгейде жылдам өзгеретін қазақстандық ортаны және әлемдегі жоғарғы білім беру жүйесіне сәйкестендірілді. Осыған байланысты университет анықталмағандық факторын ескере отырып, стратегиялық жоспарлауды жүзеге асырып отыр. Осы ауыспалы кезеңде Нархоз стратегиясы жоспарлауда қысқаша көкжиегі болады, ол белгісіз жайттар мен күтілген нәтижеге жылдам, әрі шынайы әрекет ететін салмақты ұйымның құрылымын құрумен жасырынған.

Нархоздың ғылыми-зерттеу іс-әрекеттерін дамыту стратегиясы университетті ғылым орталығы ретіндегі бағдарға бағытталған, университеттің ғылыми потенциалын күшейтуге, әлемдік рейтингте лайықты деңгейде орын алуға, халықаралық аккредитация алуға, профессор-оқытушылар құрамыныңғ сондай-ақ білім алушылардың зерттеушілік құзырларын тереңдетуге және еліміздегі әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге ат салысу, сонымен бірге Орта Азия елдерінде де ғылыми зерттеу және оны қайтадан қарастыруда өзіндік үлес қосу.


«Нархоз Университеті» АҚ даму стратегиясы.pdf
Нархоздың ғылыми-зерттеу іс-әрекеттерін дамыту стратегиясы.pdf