Жаңа құрылыс
Тарих

Нархоз Университеті 1963 жылы орасан жоспарлар, масштабтыреформалар мен толағай жетістіктер дәуірінде негізі қаланған. Уақыталмастыруымен университеттің даму прогресі жылдам – қалыптасқаннан бастап бүкілодақтың мойындауынан бері небәрі бірнеше жыл ған өтті.

Нархоздың қалыптасутарихында Қазақстанның жоғары экономикалық білім беру жүйесінің пайда болуы мендамуының барлық процесстері бақыланады.Университет бірнеше жеңісті ұрпақтардыңэкономистері, қаржыгерлері, менеджерлер мен бизнесмендер үшін альма-матер болды.Университет өз өмірінің ең алғашқы кезеңінің өзінде-ақ мойындау мен жоғарықұрметке ие болып, жарты ғасыр өткеннен соң жоғары стандарттардың жұмысынатқара отырып, жаңа белестерге қол созуда.

Нархоздың тарихикезеңдері

1963 - 1990

негізінің қалану кезеңі мен бірінші жоғары оқу орныАлматы ауыл шаруашылық институтын (ААШИ) дамыту.

Еліміздің ірі жоғары оқу орыны алғашында материалдық базасы қарапайым болған: бір ғанаекі этажды ғимарат пен шағын жатақхана ғана. Институтта білім алушылар саныотыратын орындардан бірнеше есе көп болатын. Бірақ институттағы ұжымның ынтасы мен жігерімен,1967 жылы институт студенттердің еңбегі, демалысы мен тұрмысын жақсыұйымдастырудың бүкіл одақтық жарысындажеңімпаз атанған. Санаулы жылдардан соң жоғары оқу орнынында екі оқу ғимаратымен екі жатақхана тұрғызылды.

1965 жылы Алматы ауыл шаруашылығы институтының жаңа оқу ғимаратының іргетасына бірінші тасы қойлуымен салтанатты митингболды.

Ондаған жылдар өткеннен соң институтбілім беру процесін жетілдіріп, инфрақұрылымын кеңейтті. Студенттер меноқытушылардың саны артып, жаңа кафедралар ашылды.

1988-1989 оқу жылдарында институтта компьтерлік білімберу, оқу процестеріне есептеутехникасының құралы енгізілді. Осы жылдары институттағы автоматтандырылғанбасқару жүйесінің шешімі бойыншағылыми-зерттеу жұмысы іске қосылды.

1990 - 2015

жылдар – жоғары оқу орнындағы реформалар кезеңі, Т. Рыскұловатындағы Қазақ Экономикалық Университетіболып тауы өзгертілді (ҚазЭУ).

Еліміздегі экономикалық және саяси реформалар, соныменбірге тәуілсіз Қазақстан үшін мамандар даярлау жүйесін модернизациялау барысыжоғары оқу орнының жұмысында көрініс тапты. Осы жылдары университет білім берумен ғылыми зерттеулердің жаңа жолдарына түсіп, халықаралық академиялық және ғылымиқауымдастықты қарқынды түрде дамытып, өзінің материалды-техникалық базасынөсірді.

2008 жылы – университет негізінде инновациялық бизнес - жобалармен,іскерлік зерттеулер мен MBA бағдарламасыбойынша мамандар даярлау бағдарламаларымен айналысатын университет негізінде Халықаралық Бинес Мектеп (IBS) құрылды. Осыжылы университетте электронды қашықтықтан білім алу бағыты пайда болды.

2010 жыл - 17 қыркүйекте Т. Рыскұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті академиялық мобильділік бағдарламаларын жүзеге асыруғақол жеткізген университеттердің Ұлы хартиясына қол қойды.

2016

жылы - начало нового развития Нархоз Университетінің жаңа дамуыныңбастамасы, орасан зор жоспарлар мен бұрын соңды болмаған өзгерістер уақыты.

Университет Орталық Азияның жоғары оқу орындарының еңүздік, инновациялық экономикалық жоғары оқу орны болатындай Нархоз жақынжылдарға сәйкес даму стратегиясын ендірді. Мамандарды даярлауда алдыңғы қатарлыинновациялық әдістер мен сапаның халықаралық стандарттары ендірілуде.

Тарих пендәстүрді берік сақтай отырып, университет келешектегі жеңісті күндергемақсатталған және өзінің жоғары миссиясы – қауымдастықтың, ұлттың, және әлемніңкөшбасшыларына жоғары сапалы білім беру және ғылыми зерттеуді жүзеге асыруын жалғастыруға негізделген.